hkmartin.sk
hkmartin.sk
Dnes sa nám v Žiari darilo a posúvame sa v tabuľke na 2. priečku pred Skalicu
 ŽH 1 : 5 MT
 05. Jusčák
 09. Nauš (Toma, Dírer)
 09. Fafrák
 30. Poliaček (Nemec, Pacalaj)
 16. Nemec (Pacalaj)

273597267 353418413452226 535258548161547401 N